Actueel

Amper elders (of Die Mint die lijt veel pijn)

© Peter Holvoet-Hanssen, december 2006

Peter Holvoet-Hanssen © Foto: Steven Stausens,
Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience

Peter Holvoet-Hanssen las zijn gedicht voor op de opening van de tentoonstelling in de Stadsbibliotheek Antwerpen (nu Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience).

Gerard vanden Brande, Poemata oft Ghedichten … vervattende sommighe liedekens reffereynen ende sonetten
Antwerpen, Geeraerd II van Wolsschaten, 1631
Exemplaar: Antwerpen, Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, C 41318