Actueel

Van dag tot dag

Koen Broucke © Koen Broucke, Agenda 2006

Sinds 29 juni 2006 gebruik ik een dubbel gekochte agenda van datzelfde jaar, om er alle dieren in te tekenen en te beschrijven die ik op een dag tegenkom. Niet alleen de levende dieren, maar ook de getekende en gefotografeerde dieren, dieren op televisie, op verpakkingen, in advertenties, logo’s en ornamenten, in boeken en tijdschriften, de verdroogde insecten in de spinnenwebben in mijn atelier, een platgereden dier naast de rijweg... Mijn aandacht voor de aanwezigheid van dieren is behoorlijk toegespitst naar aanleiding van het dierenproject dat ik als artistiek coördinator voorbereid voor de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen en de Antwerpse Musea voor de zomer van 2007. Ik verbind de door mij genoteerde dieren met mijn gevoelens van het moment, summiere waarnemingen van efemeridentabellen en af en toe een werkelijke astronomische waarneming, vanuit de veronderstelling dat hier wel eens een mysterieus, tegelijkertijd persoonlijk en universeel verband zou kunnen zijn. Tussen mijzelf en de kosmos.

Koen Broucke © Koen Broucke, Agenda 2006

Deze persoonlijke en handgeschreven informatie heeft de kwaliteit van doodles (eerder onbewuste en automatische aantekeningen), en staat getekend tegen de achtergrond van het praktische gedrukte raster van de agenda: een dag opgedeeld in uren, vertrekkend van 7 uur ’s morgens en lopend tot 21 uur ’s avonds. Wie maakt hiervoor of hierna nog professionele afspraken? Mensen die allicht geen agenda nodig hebben. Maar dieren en emoties blijven komen, ook in de nachtelijke uren. Waar moet ik die noteren? In een nachtagenda? Met dit initiatief hoop ik iets van de vreemde mix van de oude almanak weer te geven: enerzijds zeer praktische en concrete informatie voor de landbouw en de handel, anderzijds speculatieve informatie uit de sterren. Opengeslagen meet mijn agenda 21 x 26 cm. Niet veel groter dan de Oprechten Vlaemschen tydt-wyser ofte Almanach voor het jaer ons Heeren M.DC.LXXXIII. Mooi is het woord ‘oprecht’ in de titel, alsof er getwijfeld kan worden aan de juistheid van de geboden informatie. Of wordt er alleen getwijfeld aan de oprechtheid van de concurrerende almanakschrijvers?

Koen Broucke, oktober 2006

Junius de Pré, Oprechten Vlaemschen tydt-wyser ofte Almanach voor het jaer ons Heeren M.DC.LXXXIII. ghemaeckt ende ghecalculeert op den meridiaen van Brugghe
Brugge, Joos vander Meulen, [1682]
Exemplaar: Brugge, Openbare Bibliotheek, B 226