Het Dagelijks Boek, 17 de-eeuwse lectuur anders bekeken.
Welke boeken drukten in de 17de eeuw hun stempel op het dagelijks leven? En wat hebben ze ons vandaag nog te vertellen?

De virtuele tentoonstelling Het Dagelijks Boek toont twaalf boeken die in onze gewesten gedrukt werden in de 17de eeuw. Door hun onderwerp, hun vaak bescheiden vormgeving en de (volks)taal waarin ze geschreven werden, bereikten ze een groot publiek en gaven ze vorm aan het dagelijks leven.

Vandaag worden ze bewaard in onze belangrijkste erfgoedbibliotheken. Op deze tentoonstelling worden ze niet alleen in hun context geplaatst, maar door de medewerking van twaalf al dan niet bekende Vlamingen ook in een actueel perspectief.

Bezoek de online tentoonstelling... lees meer

Over de tentoonstelling

Het Dagelijks Boek toont nu eens niet de buitenkant van weelderige, kostbare oude boeken maar publicaties die juist door hun ‘alledaagsheid’ meer vertellen over de gangbare opvattingen en bekommernissen uit lang vervlogen tijden.

Meer over de tentoonstelling... lees meer