Actualiteit
Actualiteit

Actualiteit

Waere af-beeldinge ende beschrijvinghe vanden bloedigen slach geschiedt voor Praghe
Antwerpen, Abraham Verhoeven, 1620
Exemplaar: Antwerpen, Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, B 25085

Wetenschap

Kristin Van Damme

De stijl van Verhoevens nieuwsberichten was – wellicht bewust – kleurloos en weinig verzorgd. Belangrijke en minder belangrijke, goede en slechte, juiste en onjuiste berichten werden alle op éénzelfde manier in een schijnbaar objectieve stijl opgesomd. Vooral in de reeks Nieuwe Tijdinghen maakte Verhoeven gebruik van deze subtiele propagandatechniek.

Dit verslag over de inname van Praag in de Dertigjarige oorlog (1618–1648) is allesbehalve onpartijdig: de lezer krijgt een zwart-witbeeld voorgeschoteld waarin het vijandelijke leger het moet afleggen tegen de zegevierende troepen van de keizer. Eigen nederlagen werden in Verhoevens berichtgeving systematisch geminimaliseerd of verzwegen. Zijn oorlogsprogaganda was gebaseerd op het motto ‘slecht nieuws, geen nieuws’.

Lees meer... 

Actueel

Rudi Vranckx

Oorlogsjournalistiek. Zijn er tips? Alleen maar een persoonlijke geloofsbelijdenis. Ten eerste, hoe meer gedreven journalisten op hun manier de oorlog willen tonen en beschrijven, hoe beter. Ten tweede, ga ter plekke. Ik zou de collega’s geen eten willen geven die vanuit riante hotelkamers indringende oorlogsbeschrijvingen en analyses geven. Ten slotte, probeer eerlijk te zijn met jezelf en dus ook met de lezer. Soms win je, soms verlies je, ook als journalist, maar oorlog is te belangrijk om niet steeds opnieuw te proberen een deel van de werkelijkheid, het gezicht van de oorlog te schetsen.

Lees meer...