Tuinen
Tuinen

Tuinen

Petrus Nylandt, Den verstandigen hovenier, over de tvvelf maenden van't jaer, zynde het II. deel van Het vermakelyck landt-leven.
Brussel, Petrus Vleugaert, 1687
Exemplaar: Leuven, Centrale Universiteitsbibliotheek, Tabularium 7A1041/2

Wetenschap

Marcel De Cleene

Den verstandigen hovenier is een praktische handleiding, met een maandelijkse kalender van tuinactiviteiten: zaaien, telen, oogsten, verplanten, enten... Er wordt ruim aandacht geschonken aan de medicinale kracht van de besproken planten. Dit deel omvat ook een beschrijving van allerlei buitenlandse specerijen, kruiden en vreemde gewassen, elk met hun eigen aard, kracht en gebruik ‘tot eenieders gerief ende welvaren’. Een adembenemende schat aan gegevens voor al wie interesse heeft voor tuinbouw, tuinaanleg, volksgeneeskunde, of voor volkscultuur in het algemeen.

Lees meer... 

Actueel

Paul Geerts

Dit tuinboek bevat ook een bijlage met modellen van bloemperken, parterres en loofwerken, doolhoven, boomgaarden en moestuinen, fonteinen, zonnewijzers... Die modellen verheffen de tuin tot onderwerp van zelfstandige artistieke en ruimtelijke vormgeving. Daardoor wordt de besloten tuin van weleer getransformeerd tot een architectonische compositie, als een harmonisch, bijna mathematisch geheel.

Fascinerend om zien is dat ook een aantal hedendaagse kunstenaars op een vergelijkbare manier met tuinen bezig zijn, en soms zelfs teruggrijpen naar die oude modellen. De Belgische kunstenaar Jan Vercruysse blaast de idee van de tuin als hortus ludi uit de renaissance nieuw leven in. De tuin der lusten als profane interpretatie van het paradijs, die plaats biedt aan het spel van de minne, de retoriek, de filosofie, de poëzie…

Lees meer...